تب عمودی از راست

جملات بزرگان:

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

جملات بزرگان:

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)

جملات بزرگان:

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی. (نیما یوشیج)

جملات بزرگان:

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

تب عمودی از چپ

جملات بزرگان:

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند. (شریعتی)

جملات بزرگان:

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

جملات بزرگان:

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. (شوپنهاور)

جملات بزرگان:

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. (دیل کارنگی)

با کلاس curve

جملات الهام بخش:

امروز در جوان ترين سنى هستى كه از اينجا به بعد خواهى داشت.

جملات الهام بخش:

در پیمودنِ راهت بر دستاوردهای دیگران تمرکز نکن به خود بیندیش...

جملات الهام بخش:

شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز کامل است بلکه به این معناست که شما تصمیم می‌گیرید فراتر ار ناقصی ها را ببینید

جملات الهام بخش:

راه موفقيت، همیشه درحال ساختن است. موفقيت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

با کلاس curve

جملات بزرگان:

وقتی با شکست روبرو می شوی آن را به عنوان نشانه ای بپذیر که نشان می دهد برنامه هایت کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزی کن و دوباره به سمت هدفت حرکت کن.(ناپلئون هیل)

جملات بزرگان:

فرمول موفقیت چیست؟ از نظر من موفقیت فقط چهار بخش دارد: انتخاب کاری که دوستش دارید، به کار گرفتن بیشترین تلاشی که می توانید، استفاده ازموقعیت ها، و تعاون و همکاری.(بنجامین اف- فیرلس)

جملات بزرگان:

ایراد گرفتن وعیب جویی از دیگران بی فایده است و اگر به آن عادت کنید ممکن است به کارتان لطمه بزرگی وارد کند.(دیل کارنگی)

جملات بزرگان:

آرزو. آرزو راز موفقیت در هر کاری است. نه تحصیلات، نه استعدادهای مادرزادی، فقط آرزو.(بابی آنسر)

اکوردین نوع اول

در هر لحظه فقط یک بخش فعال است.

پاسخ پرسش متداول یک
پاسخ پرسش متداول دو
پاسخ پرسش متداول سه

اکوردین نوع دوم

بخش های مختلف می توانند همزمان باز و فعال باشند.

پاسخ پرسش متداول یک
پاسخ پرسش متداول دو
پاسخ پرسش متداول سه