پلاگین Noty یک ابزار کاربردی است که می توانید برای نمایش پیام های خود از آن استفاده نمائید. این ابزار خصوصا زمانی کاربرد دارد که می خواهید پیام های زیادی را در گوشه ای از صفحه نمایش نشان داده و با کلیک کاربر یا پس از گذشت لحظاتی آن را با یک افکت مناسب محو نمائید.

پیام noty

انواع مختلف

به همراه دکمه