این صفحه به شما کمک می کند که در حین بارگذاری (Loading) اشکال گرافیکی با پویا نمایی مناسبی را به کاربر نمایش دهید.

دقت کنید کدهای این قسمت باید بعد از باز شدن تگ body در صفحات جایگذاری شوند.

همچنین مدنظر داشته باشید که این انیمیشن ها در IE8 و IE9 پشتیبانی نمی شوند. از آنجا قالب رایانیک برای نسخه 9 و بعد تر از IE ارائه شده است، برای این قسمت کد خاصی برای IE9 تعبیه شده که عکسی متناسب را به کاربر نمایش می دهد.

بارگذاری شماره یک

بارگذاری شماره دو

بارگذاری شماره سه

بارگذاری شماره چهار

بارگذاری شماره پنج

آیکون های Loading