دکمه و لودینگ

از بالا و پایین

لودینگ بدون متن دکمه

در سایز های متفاوت

استفاده با AJAX

این دسته از دکمه ها بیشترین کاربرد را حین استفاده از AJAX دارند، از این رو کدهای HTML و JS مرتبط با این عملیات را با کلیک روی دکمه کدها در بخش فوقانی همین باکس مشاهده کنید.