پلاگین knob

این پلاگین برای گرفتن مقادیر عددی در یک محدوده خاص کاربرد دارد.

پلاگین knob با انیمیشن

برای مثال میزان تسلط یک طراح وب بر روی jQuery شصت درصد است.

پلاگین knob با رنگ دلخواه

تغییر رنگ با data-fgColor به راحتی امکان پذیر است.

پلاگین knob بدون نمایش عدد

برای مخفی کردن اعداد از data-displayInput=false استفاده کنید

پلاگین knob با ضخامت کم

پلاگین knob با عرض درصدی