پلاگین knob

این پلاگین برای گرفتن مقادیر عددی در یک محدوده خاص بسیار مناسب و کاربردی می باشد.

پلاگین knob با انیمیشن

برای مثال میزان تسلط یک طراح وب بر روی jQuery شصت درصد است.

پلاگین knob با رنگ دلخواه

تغییر رنگ با data-fgColor به راحتی امکان پذیر است.

پلاگین knob بدون نمایش عدد

برای مخفی کردن اعداد از data-displayInput=false استفاده کنید

پلاگین knob با ضخامت کم

پلاگین knob با عرض درصدی