این صفحه می تواند کاربرهای فراوانی داشته باشد. از جمله آن می توان به صفحاتی مثل پروژه ها، محصولات، گالری عکس و ویدئو، آلبوم هاو گواهینامه ها اشاره کرد. برای مشاهده دقیق تر هر بخش به افکت ها و کد کلاس های آن توجه نمائید.