جدول با Data Table

ردیفماده غذاییمقدارکالریعملیات
1مغز فندق100گرم630ویرایش
2آب سیبیک لیوان90ویرایش
3آب نارنجیک قاشق4ویرایش
4آبغوره100گرم20ویرایش
5آجیلیک لیوان750ویرایش
6آجیل درهم100گرم650ویرایش
7آرد ذرت100 گرم370ویرایش
8آرد گندم100 گرم360ویرایش
9آلبالو ( کمپوت)100 گرم90ویرایش
10آلبالو با هسته100گرم60ویرایش
11آلبالو با هستهیک لیوان60ویرایش
12آلوی زرد100گرم75ویرایش
13آلوی قرمز100گرم45ویرایش
14آناناس100گرم45ویرایش
15آناناس (کمپوت)100گرم90ویرایش
16آناناس کنسرو در شربتیک لیوان200ویرایش
17اسفناج خام100گرم25ویرایش
18الو بخارایک عدد15ویرایش
19انار تازه (دانه)100گرم60ویرایش
20انار کامل با پوست100کرم35ویرایش
21انبه هندی100گرم60ویرایش
22انجیریک عدد20ویرایش
23انجیر (تازه)100گرم60ویرایش
24انجیر خشک100گرم270ویرایش
25انگور100گرم80ویرایش
26انگور(آب)100گرم90ویرایش
27بادام بوداده100گرم666ویرایش
28بادام بونداده100گرم660ویرایش
29بادام درشتیک عدد10ویرایش
30زمینی بی پوست100گرم560ویرایش
31بادمجان100گرم17ویرایش
32باقلایک عدد5ویرایش
33باقلای خشک100گرم360ویرایش
34باقلای سبز100گرم108ویرایش
35باقلوا با پسته100گرم540ویرایش
36بامیه100گرم40ویرایش
37برگ چغندر100گرم30ویرایش
38برگ مو100گرم60ویرایش
39برنج100گرم360ویرایش
40برنج (نیم لیوان)130گرم450ویرایش
41برنج (یک لیوان)190گرم660ویرایش
42مغز حیوان100گرم130ویرایش
43جگر سفید100گرم160ویرایش
44جگر مرغ20 گرم30ویرایش
45جگر مرغ خام100گرم125ویرایش
46جگر یک سیخ100گرم80ویرایش
47جو100گرم350ویرایش
48چاشنی مایونز100گرم720ویرایش
49چای تلخیک لیوان0ویرایش
50چای شیرین (4حبه قند)یک لیوان40ویرایش
51چغندر آب پز100گرم35ویرایش
52چغندر خام100گرم45ویرایش
53چیپس سیب زمینیده عدد110ویرایش
54حلوا100گرم400ویرایش
55حلوا ارده100گرم500ویرایش
56حلیم بدون روغنیک لیوان180ویرایش
57خامه سفت100گرم350ویرایش
58خامه شل100گرم250ویرایش
59خاویار100گرم300ویرایش
60خربزه100گرم23ویرایش
61خربزهیک لیوان50ویرایش
62خردل100گرم80ویرایش
63خرمایک عدد20ویرایش
64خرما با هسته100گرم240ویرایش
65خرما یک فنجان100گرم505ویرایش
66خرمالویک عدد80ویرایش
67خرمای تازه100گرم140ویرایش
68خرمای خشک100گرم310ویرایش
69خیار100گرم15ویرایش
70خیار شور100گرم12ویرایش
71دانه آفتابگردان100گرم300ویرایش
72دسر (ژلاتین)یک لیوان180ویرایش
73دل گوسفند100گرم260ویرایش
74دل مرغ100گرم170ویرایش
75دلمه متوسطیک عدد150ویرایش
76دوغ100گرم15ویرایش
77ذرت100گرم80ویرایش
78ذرت بو داده با روغن100گرم357ویرایش
79ذرت خام یک عدد100گرم75ویرایش
80ذرت دانه درشت100گرم85ویرایش
81رطب100گرم150ویرایش
82روغن حیوانی100گرم890ویرایش
83مغز پسته100گرم680ویرایش
84شرینی100گرم500ویرایش
85شکر100گرم400ویرایش
86شکر(یک پیمانه)10گرم40ویرایش
87شکلات100گرم500ویرایش
88شکلات قلمییک عدد20ویرایش
89شکوفه ذرت بدون روغنیک لیوان25ویرایش
90شلغم100گرم25ویرایش
91شلیل100گرم60ویرایش
92شنبلیله100گرم30ویرایش
93شوید(شبد)100گرم30ویرایش
94شیریک لیوان110ویرایش
95شیرتصفیه شدهیک فنجان90ویرایش
96شیرخشک100گرم500ویرایش
97شیرغلیظ نستله100گرم250ویرایش
98شیرگاوکم چربی100گرم55ویرایش
99شیرمیش100گرم95ویرایش
100صدف دریایی100گرم65ویرایش
101طالبی100گرم20ویرایش
102طالبی(بدون شکر)یک لیوان40ویرایش
103عدس100گرم340ویرایش
104عدسی با کمی روغنیک لیوان185ویرایش
105عسل100گرم300ویرایش
106عسل(غذا خوری)یک قاشق50ویرایش
107عسل(مربا خوری)یک قاشق20ویرایش
108فرنییک لیوان200ویرایش
109فلفل سبزیا قرمز100گرم22ویرایش
110فندقیک عدد10ویرایش
111فندق با پوست100گرم300ویرایش
112قارچ100گرم27ویرایش
113قارقروت100گرم240ویرایش
114قلوه100گرم105ویرایش
115قند100گرم400ویرایش
116قهوه100گرم2ویرایش
117کاکائو(چای خوری)یک قاشق10ویرایش
118کالباس100گرم300ویرایش
119کاهو100گرم17ویرایش
120کاهو(درشت)یک برگ4ویرایش
121کباب برگیک سیخ200ویرایش
122کباب کوبیدهیک سیخ270ویرایش
123کتلتیک عدد150ویرایش
124مربا (غذا خوری)یک قاشق54ویرایش
125گوشت گاوبدون چربی100گرم200ویرایش
126گوشت گوساله100گرم200ویرایش
127گوشت گوسفند100گرم320ویرایش
128گوشت ماهی100گرم100ویرایش
129گوشت مرغ100گرم200ویرایش
130گوشت همبرگربدون چربی100گرم200ویرایش
131گیلاس100گرم60ویرایش
132لپه100گرم359ویرایش
133لپه پخته100گرم115ویرایش
134لوبیا چشم بلبلی پخته100گرم80ویرایش
135لوبیا سبز100گرم30ویرایش
136لوبیا سفید100گرم340ویرایش
137لوبیا قرمز100گرم340ویرایش
138لوبیا قرمز پخته100گرم110ویرایش
139لوبیا قرمزپختهیک لیوان200ویرایش
140لیمو تازه باپوست100گرم23ویرایش
141لیمو ترش100گرم42ویرایش
142لیمو ترش(آب لیمو)100گرم26ویرایش
143لیمو شیرین100گرم40ویرایش
144لیمو(آب لیمو)یک قاشق4ویرایش
145مارتادلا100گرم315ویرایش
146مارچوبه100گرم20ویرایش
147مارگارین یا کره نبات100گرم850ویرایش
148مارگارین یک قاشق100گرم110ویرایش
149ماست100گرم55ویرایش
150ماست کم چربیک لیوان110ویرایش
151ماست کیسه ای100گرم155ویرایش
152ماکارونی100گرم360ویرایش
153ماکارونی پختهیک لیوان150ویرایش
154ماکارونی خشک100گرم360ویرایش
155ماهی100گرم100ویرایش
156مخمرآبجوفرنگی خشک100گرم285ویرایش
157مربا100گرم300ویرایش